LOSSON, K. Czy KPP była patriotyczna? Dyskusja w Wydziale Historii Partii wokół referatu Tadeusza Daniszewskiego na temat „sprawy niepodległości w ruchu robotniczym”. Dzieje Najnowsze, [S. l.], v. 49, n. 3, p. 71–98, 2017. DOI: 10.12775/DN.2017.3.04. Disponível em: https://apcz.umk.pl/DN/article/view/DN.2017.3.04. Acesso em: 7 luty. 2023.