Fatalski, M. (2023). „Utrzymać Iran po stronie Zachodu”. Ewolucja polityki Stanów Zjednoczonych wobec kryzysu irańskiego (1951–1953). Dzieje Najnowsze, 55(1), 149–174. https://doi.org/10.12775/DN.2023.1.07