Malendowicz , P. (2023). Lewica komunistyczna w Polsce po 1989 roku. Organizacje i ich myśl programowa. Zarys problemu. Dzieje Najnowsze, 54(4), 171–186. https://doi.org/10.12775/DN.2022.4.08