Sylburska , A. (2023). Obchody sześćdziesiątych urodzin Bolesława Bieruta i Mátyása Rákosiego w 1952 r. w prasie polskiej i węgierskiej. Dzieje Najnowsze, 54(4), 147–169. https://doi.org/10.12775/DN.2022.4.07