Instrukcja wydawnicza. (2023). Dzieje Najnowsze, 54(3), 232. Pobrano z https://apcz.umk.pl/DN/article/view/41765