Choma-Jusińska, M. (2023). Żołnierze i biznesmeni. Działalność Gryf Publications w latach 1946–1964 jako przyczynek do historii polskich wydawnictw emigracyjnych po wojnie w Wielkiej Brytanii. Dzieje Najnowsze, 54(3), 131–150. https://doi.org/10.12775/DN.2022.3.07