Instrukcja wydawnicza. (2022). Dzieje Najnowsze, 54(2), 267. Pobrano z https://apcz.umk.pl/DN/article/view/39522