Polit, J. (2022). Douglas MacArthur w historiografii USA. Dzieje Najnowsze, 54(2), 177–195. https://doi.org/10.12775/DN.2022.2.09