Kamińska-Chełminiak, K. (2022). Działalność aparatu cenzury z perspektywy lokalnej jako przyczynek do badań nad stalinizmem w Polsce. Dzieje Najnowsze, 54(2), 131–151. https://doi.org/10.12775/DN.2022.2.07