Różański, P. (2022). Zagłada Żydów w Polsce w dokumentach Departamentu Stanu USA w latach 1940–1943. Dzieje Najnowsze, 54(2), 85–107. https://doi.org/10.12775/DN.2022.2.05