Rodzik, M. (2022). Przed gwarancjami. Próby oddziaływania politycznego Wielkiej Brytanii na Polskę. Od kryzysu sudeckiego do marca 1939 r. Dzieje Najnowsze, 54(2), 63–83. https://doi.org/10.12775/DN.2022.2.04