Kuśnierz, R. (2022). Działalność Jana Karszo-Siedlewskiego na rzecz Kościoła katolickiego w latach 1935–1937 – na podstawie materiałów z inwigilacji jego osoby przez sowiecki kontrwywiad. Dzieje Najnowsze, 54(2), 49–62. https://doi.org/10.12775/DN.2022.2.03