Chrząszcz, P. (2022). Więźniowie deportowani z Francji do obozu Auschwitz-Birkenau. Charakterystyka 71 transportu. Dzieje Najnowsze, 54(1), 103–119. https://doi.org/10.12775/DN.2022.1.05