Bartoszewicz, H. (2022). Roman Knoll i Juliusz Łukasiewicz – dwie wizje miejsca Polski w Europie w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej. Dzieje Najnowsze, 54(1), 53–83. https://doi.org/10.12775/DN.2022.1.03