Wolsza, T. (2021). Instrukcja wydawnicza. Dzieje Najnowsze, 53(2), 239. Pobrano z https://apcz.umk.pl/DN/article/view/35452