Polit, J., Szuster, G., Rusin, B., & Markowski, A. (2021). Rezenzje. Dzieje Najnowsze, 53(2), 217–238. Pobrano z https://apcz.umk.pl/DN/article/view/35451 (Original work published 23 wrzesień 2021)