Piskała, K. (2021). Antykomunizm socjalistów – kilka uwag krytycznych. Dzieje Najnowsze, 53(2), 203–215. https://doi.org/10.12775/DN.2021.2.11