Napora, M. (2021). O potrzebie dalszych badań nad prasą gadzinową. Stan obecny i perspektywy badawcze. Dzieje Najnowsze, 53(2), 187–201. https://doi.org/10.12775/DN.2021.2.10