Dajnowicz, M. (2021). Liga Kobiet Polskich w okręgu łódzkim w latach 1982–1989. Główne kierunki działalności w świetle materiałów sprawozdawczych organizacji. Dzieje Najnowsze, 53(2), 143–160. https://doi.org/10.12775/DN.2021.2.08