Maj, I. P., & Maj, J. (2021). Geopolityczny imperatyw współpracy polsko-ukraińskiej w myśli politycznej ruchu prometejskiego na przykładzie publicystyki Włodzimierza Bączkowskiego. Dzieje Najnowsze, 53(2), 35–49. https://doi.org/10.12775/DN.2021.2.03