Strauchold, G. (2021). Prof. zw. dr hab. Stanisław Ciesielski (25 IV 1954 – 1 XII 2020). Pożegnanie nie tylko osobiste. Dzieje Najnowsze, 53(1), 341–342. https://doi.org/10.12775/34088