Polak, W., & Suleja, W. (2021). Pytania, które nie zostały zadane… „Dialog należy kontynuować…” Rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem z lat 1969–1985. Studium przypadku, wybór, wstęp, oprac. Rafał Łatka, Filip Musiał, Warszawa–Kraków 2020. Dzieje Najnowsze, 53(1), 327–340. https://doi.org/10.12775/DN.2021.1.13