Jaworski, P. (2021). Działalność Komisji Epidemiologicznej Ligi Narodów w Warszawie 1921–1924. Dzieje Najnowsze, 53(1), 55–75. https://doi.org/10.12775/DN.2021.1.03