Osękowski, C. (2020). Lokalny i ponadlokalny charakter konfliktu w Lubogórze. Dzieje Najnowsze, 52(4), 73–116. https://doi.org/10.12775/DN.2020.4.04