Brudek, P. (2020). W służbie stolicy i okupantów: Milicja Miejska m.st. Warszawy 1916–1918. Dzieje Najnowsze, 52(3), 89–110. https://doi.org/10.12775/DN.2020.3.05