Pająk, J. Z. (2020). Jeńcy wojenni, uchodźcy, zakładnicy i deportowani z Galicji w latach I wojny światowej na terenie Imperium Rosyjskiego. Dzieje Najnowsze, 52(3), 21–52. https://doi.org/10.12775/DN.2020.3.02