Baziur, G. (2019). Dębica i powiat dębicki pod władzą Armii Czerwonej w latach 1944–1945 w aspektach społeczno-politycznym i ekonomicznym. Dzieje Najnowsze, 51(3), 263–287. https://doi.org/10.12775/DN.2019.3.12