Zacharias, M. J. (2019). Inteligencja, socjalizm i rewolucja w myśli politycznej Jana Wacława Machajskiego (1866–1926). Dzieje Najnowsze, 51(3), 69–104. https://doi.org/10.12775/DN.2019.3.04