Łukaszewska, A. (2019). Sprawozdanie z konferencji naukowej „Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919–1922)”, Warszawa, 8 II 2019 r. Dzieje Najnowsze, 51(2), 345–350. https://doi.org/10.12775/21120