Kardela, P. (2019). Obchody świąt państwowych i rocznic narodowych w działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych. Dzieje Najnowsze, 51(2), 169–185. https://doi.org/10.12775/DN.2019.2.10