Rybicka, H. (2019). List do redakcji „Dziejów Najnowszych” w sprawie książki Sebastiana Pawliny, Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Gdańsk 2016, Muzeum II Wojny Światowej. Dzieje Najnowsze, 51(1), 271–275. https://doi.org/10.12775/20502