Drozdowski, M. M. (2019). Paderewski – Anatomia geniuszu. Dzieje Najnowsze, 51(1), 267–270. https://doi.org/10.12775/20501