Hübner, M. (2019). Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich”, Toruń, 6–7 XII 2018 r. Dzieje Najnowsze, 51(1), 263–266. https://doi.org/10.12775/20500