Wolsza, T. (2019). Recenzje. Dzieje Najnowsze, 51(1), 247–262. https://doi.org/10.12775/20499