Jureńczyk, Łukasz. (2019). Wielka Brytania w interwencji zbrojnej w Libii w 2011 r. Dzieje Najnowsze, 51(1), 191–214. https://doi.org/10.12775/DN.2019.1.09