Rembacka, K. (2019). „Osadnictwo literackie” Leonarda Borkowicza czy szczecińska odsłona„repolonizacji kulturalnej Ziem Odzyskanych” prowadzonej w latach czterdziestych XX w.?. Dzieje Najnowsze, 51(1), 139–162. https://doi.org/10.12775/DN.2019.1.07