Majzner, R. (2019). Mjr Jan Henryk Żychoń a „afera Sosnowskiego” – drugi kanał inspiracji?. Dzieje Najnowsze, 51(1), 121–137. https://doi.org/10.12775/DN.2019.1.06