Parafianowicz, H. (2019). Florence Harriman i jej praca dyplomatyczna w Norwegii, 1937–1940. Dzieje Najnowsze, 51(1), 99–119. https://doi.org/10.12775/DN.2019.1.05