Hübner, M. (2019). „Polskie dziecko w polskiej szkole”. Polityka wojewody Michała Grażyńskiego wobec niemieckich szkół mniejszościowych na polskim Górnym Śląsku w latach 1926–1939. Dzieje Najnowsze, 51(1), 77–98. https://doi.org/10.12775/DN.2019.1.04