Wolsza, T. (2019). Instrukcja wydawnicza. Dzieje Najnowsze, 50(4), 320. https://doi.org/10.12775/19984