Piskała, K. (2019). Ku Rzeczypospolitej Socjalistycznej. Studium z dziejów myśli politycznej PPS (1929–1939). Dzieje Najnowsze, 50(4), 239–251. https://doi.org/10.12775/DN.2018.4.10