Skobelski, R. (2019). Wojsko podczas kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu PRL z 20 stycznia 1957 roku. Dzieje Najnowsze, 50(4), 155–179. https://doi.org/10.12775/DN.2018.4.06