Sikora, M. (2019). USA, CoCom i embargo strategiczne. Kontrola dyfuzji technologii podwójnego zastosowania w czasie zimnej wojny, ze szczególnym uwzględnieniem PRL. Dzieje Najnowsze, 50(4), 97–154. https://doi.org/10.12775/DN.2018.4.05