Bartnicka, A. (2019). Zbrodnia z urzędu, sprawcy zza biurka. Uwagi i refleksje na marginesie lektury „Konferencja w Wannsee. Droga do «ostatecznego rozwiązania»” Petera Longericha. Dzieje Najnowsze, 50(3), 295–308. https://doi.org/10.12775/DN.2018.3.13