Flasiński, T. (2019). Spór o miejsce Bengalu w zdekolonizowanych Indiach na tle głównych determinantów polityki prowincji w latach 1945–1947. Dzieje Najnowsze, 50(3), 263–270. https://doi.org/10.12775/DN.2018.3.10