Różański, P. (2019). Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w wybranych tytułach opiniotwórczej prasy amerykańskiej. Dzieje Najnowsze, 50(3), 185–226. https://doi.org/10.12775/DN.2018.3.07