Szumski, J. (2015). Sprawozdanie z konferencji naukowej: Modernities, Transformations and Evolving Identities in post–1945 Poland, Oksford, 11–12 VI 2015 r. Dzieje Najnowsze, 47(4), 219–222. https://doi.org/10.12775/17966