Kozłowski, T. (2015). Polityczne sterowanie systemem wymiaru sprawiedliwości PRL po 1956 r. Casus funkcjonowania „zespołów” do spraw procesów politycznych w latach 1964–1982. Dzieje Najnowsze, 47(4), 147–159. https://doi.org/10.12775/DN.2015.4.07