Bartoszewicz, H. (2015). U schyłku republiki weimarskiej. Niemcy i stosunki polsko–niemieckie w świetle raportów posła polskiego w Berlinie Romana Knolla (1928–1930). Dzieje Najnowsze, 47(4), 3–39. https://doi.org/10.12775/DN.2015.4.01