Pietrzak, J. (2015). „Wyeliminowanie z szeregów elementu uciążliwego i niebezpiecznego”. Sprawa Obozu Dyscyplinarnego Armii Polskiej na Wschodzie w Latrun w Palestynie (1944–1945). Dzieje Najnowsze, 47(2), 79–91. https://doi.org/10.12775/DN.2015.2.07